Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego


Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w szkoleniu specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego "bazowego."

 

Jest one prowadzone zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003. Uczestniczy szkolenia otrzymują w skrypcie szkoleniowym wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora. Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności, który daje uprawnienia do wpisu na listę mediatorów w sprawach karnych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych.

UWAGA:
Dane wysłane ze strony, przez formularz elektroniczny, nie są rejestrowane, dlatego prosimy o pobranie formularza Word lub PDF, wypełnienie go i przesłanie na adres mailowy: szkolenia@mediator.org.pl
- za utrudnienia przepraszamy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń

PROGRAM RAMOWY


 

Cena za szkolenie: 1100 zł brutto

Bonusy
dla uczestników zgłoszonych
z jednej instytucji, organizacji lub firmy
2 i 3 osoby - rabat 3%
4 i 5 osób - rabat 5%
powyżej 5 osób - rabat 7 %
dla uczestników którzy ukończyli co najmniej 1 szkolenie w PCM - za 2 i 3 upust 5%
dla uczestników którzy ukończyli 3 szkolenia w PCM - za każde następne upust 10%

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


PRZEŚLIJ MAILEM
(do koordynatora d/s szkoleń z danego miasta)

1. Formularz zgłoszenia na szkolenie2. Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (o ile dotyczy)
Osoby kierowane na szkolenia z instytucji, które są zwolnione z podatku VAT, proszone są o podawanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie oryginału oświadczenia o zwolnieniu VAT. 


Termin: -

Trener: Kadra trenerska PCM

Koszt: 1100 PLN