Mediator Jolanta Sierocka-Matyjaszkiewicz

tel: 530 519 819
e-mail: j.sierocka@wp.pl

Nr legitymacji PCM:

Oddział mediatora:

Miejsca prowadzenia mediacji

 • Warszawa, ul. Jagielońska 58 lok. 122
 • Warszawa, ul. Nowy Świat 41 lok. 20
 • Warszawa, ul. Schroegera 90
 • Warszawa, ul. Poligonowa 3 przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga
 • Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego 47 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
 • Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Słowackiego 19 przy Sądzie Rejonowym w NDM
 • On-line

Rodzaje prowadzonych mediacji:

 • cywilne
 • gospodarcze
 • rodzinne
 • karne

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • nr dyplomu: PCM/1578/MCG/Warszawa/2019
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a mediacja (Polskie Centrum Mediacji) • Konstruowanie i szczegóły zapisów w ugodzie mediacyjnej w sprawach cywilnych (I Wydział Cywilny Sądu Rejonowy w Legionowie) • Warsztaty konstruowania ugód; Mediacje Medyczne (SPECTRUM Centrum Szkoleń Prawnych) • Adwokat w prawie medycznym (Okręgowa Rada Adwokacka), "Wymogi proceduralne w ugodach mediacyjnych" (132/D/2021) - SSO Warszawa-Praga w Warszawie.

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rodzinnych
 • nr dyplomu: PCM/1662/MR/Warszawa/2019
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: • MEDIATOR RODZINNY SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE: Mediacje w sprawach o ustalenie kontaktów; Mediacje w sprawach o alimenty; Mediacje w sprawach o rozwód; Techniki i strategie mediacyjne; Ugody w sprawach rodzinnych (SPECTRUM Centrum Szkoleń Prawnych) • ZAAWANSOWANY KURS MEDIACJI RODZINNEJ: Prawo rodzinne dla mediatorów; Ugody w sprawach rodzinnych – dopuszczalność; Rodzicielski Plan Wychowawczy; Mediacja w sprawie o rozwód i o separację; Mediacja w sprawie o ustalenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów; Mediacja w sprawach o ustalenie i zmianę kontaktów z małoletnim (SPECTRUM Centrum Szkoleń Prawnych) • MEDIATOR RODZINNY: Piecza Naprzemienna (Fundacja Pracownia Dialogu) • Konstruowanie i szczegóły zapisów w ugodzie mediacyjnej w sprawach rodzinnych (III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sąd Rejonowy w Legionowie) • Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym - współczesne problemy i wyzwania (konferencja Koło Naukowe Prawa Rodzinnego SWPS) • Rozwód i alienacja rodzicielska; Rozwód Oczami Dziecka; Jak się nie uwikłać w ostrym kryzysie okołorozwodowym; Diagnoza w sytuacji okołorozwodowej (Stowarzyszenie SKAT), "Wymogi proceduralne w ugodach mediacyjnych" (132/D/2021) - SSO Warszawa-Praga w Warszawie.

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach karnych
 • nr dyplomu: PCM/2949/MK/Warszawa/2018
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: • Nieletni sprawcy i małoletnie ofiary – aspekty prawne i kryminologiczne (Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) • Dziecko jako ofiara przestępstwa w polskim prawie karnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) • Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)

Wykształcenie

Wyższe, Wydział Prawa i Administracji UKSW, kierunek Prawo.
Praca dyplomowa - Mediacja w procesie o rozwód

Informacje

Członek Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne, o rozwód i separację oraz mediacje karne. Mediuje również on-line.

Specjalizuje się w sądownictwie rodzinnym, sądownictwie polubownym, postępowaniu egzekucyjnym oraz w obsłudze spraw spornych w zakresie cywilnym i gospodarczym, a także w konfliktach na tle finansowym w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu mediacji, prawa, egzekucji, windykacji i zarządzania.

 • Szkolenia w zakresie mediacji: Kultura mediacji; Personal Branding, jak odnieść sukces w życiu osobistym i zawodowym - jak rozpromować siebie jako mediatora,
 • Szkolenia w zakresie prawa: Sądownictwo rodzinne; Sądownictwo polubowne; Prawo o aktach stanu cywilnego; Prawo osób z niepełnosprawnościami; Prawo upadłościowe i naprawcze; Prawo ubezpieczeń gospodarczych; Wymowa Prawnicza; Marketing Usług Prawnych; Postępowanie egzekucyjne; Postępowanie rejestrowe w sprawach handlowych; Umowy nienazwane w obrocie gospodarczym; Transformacje podmiotowe spółek prawa handlowego; Egzekucja z rachunków bankowych; Sposoby egzekucji po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego;
 • Szkolenia w zakresie windykacji: Praktyczne aspekty windykacji prawnej; Windykacja należności aspekty prawne i praktyczne rozwiązania; Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym; Windykacja należności postępowanie sądowe i komornicze; Profesjonalna telewindykacja należności B2B - trening bazowy; Zaawansowania telewindykacja - trening rozwojowy;
 • Szkolenia w zakresie zarządzania: Zarządzanie sobą w czasie; Podejmowanie odpowiedzialności w codziennej pracy; ABC Zarządzania; Zarządzanie poprzez wartości; Motywowanie Pracowników - prawdy i mity; Jak poprzez spotkania realizować cele zespołu;

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right