Polskie Centrum Mediacji - PCM

Już od ponad 25 lat prowadzimy skuteczne mediacje.
W tym czasie wsparliśmy tysiące osób będących w konflikcie, które znalazły nić porozumienia pomiędzy sobą odbudowując relacje w rodzinie czy biznesie.

Mamy wiedzę, mamy certyfikaty i umiejętności.  Znamy się na każdym aspekcie dotyczącym spraw cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych, czy spraw dotyczących nieletnich sprawców czynu karalnego, konfliktów rówieśniczych, szkolnych czy oświatowych.

Nasi mediatorzy są dostępni na terenie całego kraju.
Wybrany mediator spotka się ze stronami, porozmawia z nimi kierując spór w stronę satysfakcjonującego rozwiązania.

Polskie Centrum Mediacji jest jedyną instytucją w Polsce rozpoznawalną jednoznacznie jako miejsce, przez które można dotrzeć do mediatora. Takie informacje zawarte są  w raporcie Ministerstwa Sprawiedliwości „Badanie Opinii Publiczne na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (…)”

Co to jest mediacja?

Efektywna mediacja prowadzi do rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami. Mediator zarządzający rozmowami, dyskretnie wspiera rozmówców w kierunku wypracowania ugody.

Pozwala wymienić się oczekiwaniami, potrzebami czy interesami. Wsłuchanie się w te informacje pozwala osiągnąć porozumienie, które satysfakcjonuje obie strony.

Dlaczego warto mediować?

Mediacje wspomagają budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich. To na fundamencie mediacji udaje się odnaleźć porozumienie pomiędzy stronami sporu.

Profesjonalny mediator potrafi poprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie.

Wartość mediacji tkwi w ich potencjale, którym jest szansa usunięcia sporu na stałe.

Rozmowy pozwalają spojrzeć na konflikt z innej perspektywy, a strony zawsze stawiane są na równorzędnej pozycji.

Co ważne ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc postanowienia sądowego, zarówno w sprawach prowadzonych w trakcie procesu sądowego jak i poza nim.

W sprawach sadowych zatwierdzenie ugody przez sąd pozwala na odzyskanie od 75 do 100% kosztów sądowych.

Jak przebiegają mediacje?

Mediacje są podzielone na etapy. Pierwszym są spotkania indywidualne z każdą ze stron mediacji. Mediator omawia zasady i reguły mediacji, jakie ma cele i jakie można osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Mediator dowiaduje się o tym co jest przedmiotem sporu, oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie akceptowalnej dla obu stron ugody.

Jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do spotkania wspólnego stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.

Podpisanie ugody stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia, oraz tego, aby była ona zgodna z prawem.

Jaka jest rola mediatora?

Mediator jest bezstronny. Tak samo wspiera obie strony, doprowadza do sytuacji, w których każda ze stron wsłucha się w potrzeby, oczekiwania, spojrzy na spór z różnych perspektyw. Każdy otrzymuje taką samą szansę na zaprezentowanie własnej argumentacji.

Mediator prowadzi spór w stronę jego rozwiązania. Umiejętnie buduje atmosferę, w której strony koncentrują się na sednie problemu, zrozumieniu wspólnych interesów. Cel jest jeden wypracowanie akceptowalnego rozwiązania dla obu stron sporu.

Mediator niczego nie narzuca, nie sugeruje, jego praca opiera się na neutralności.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right