Rozwój mediatora

Proponujemy Państwu rekomendowaną ścieżkę kształcenia i rozwoju mediatora, którą opracowaliśmy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji i szkoleń z zakresu mediacji.

Trenerzy i szkoleniowcy Polskiego Centrum Mediacji są czynnymi mediatorami, od co najmniej 20
a nawet 30 lat. W zaproponowanej Państwu ścieżce kształcenia i rozwoju mediatora przekazali właśnie tą swoją praktyczną wiedzę i umiejętności oparte na wypracowanych procedurach i zasadach współpracy z uczestnikami mediacji. W pracy mediatora istotna jest również weryfikacja jego pracy przez instytucje kierujące do mediacji, czyli sądy, prokuratury, policję oraz inne instytucje. Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują praktyczne informacje, jak współpracować z w/w organami, a także gotowe wzory dokumentów niezbędnych w pracy mediatora. Rekomendowana ścieżka kształcenia i rozwoju mediatora krok po kroku wprowadza w świat mediacji i pozwala rozwijać się w sposób harmonijny dążąc do pełnej profesjonalizacji w zawodzie mediatora.

Polskie Centrum Mediacji prowadzi szkolenia w zakresie:

1. Szkolenie podstawowe, tzw. „bazowe” - jest obowiązkowe dla  osób rozpoczynających proces kształcenia w zawodzie mediatora i stanowi punkt wyjścia do wszystkich proponowanych szkoleń. 

2. Szkolenie z mediacji karnych – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą specjalizować się w mediacjach w sprawach karnych kierowanych z policji, prokuratury i sądu. Stanowi również doskonałe przygotowanie do pracy mediatora w innych sprawach i stąd jest rekomendowane do ukończenia zaraz po szkoleniu podstawowym (bazowym).

3. Szkolenie z mediacji rówieśniczych, szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego  i KSN – szkolenie dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z mediacji i zainteresowane są prowadzeniem mediacji w konfliktach rówieśniczych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz szkolnych. Aby móc prowadzić mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego oprócz szkolenia z zakresu mediacji należy również  spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 (http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/) . Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk i zakładów poprawczych dla nieletnich, ośrodków psychologicznych, socjoterapeutycznych,  kuratoriów i innych pracowników oświaty.

4. Szkolenia dla edukatorów mediatorów rówieśniczych –  warunkiem uczestnictwa jest ukończenie zarówno szkolenia bazowego jak szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego  i KSN. Po jego ukończeniu uczestnicy posiadając wiedze i umiejętności kształcenia mediatorów rówieśniczych oraz wprowadzania mediacji rówieśniczej do szkół, pracy ze Szkolnym Klubem Mediatora.

5. Szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych - szkolenie dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i chcą dalej rozwijać się w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych. Szkolenie porusza bardzo szeroką tematykę zarówno spraw pomiędzy osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi.

6. Szkolenie z mediacji rodzinnych  - szkolenie dla słuchaczy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe z mediacji, pomocne jest również ukończenie szkolenie z mediacji rówieśniczych, szkolnych i nieletnich sprawców czynów karalnych. Przygotowuje do prowadzenia mediacji prywatnych i sądowych zarówno w kierunku odbudowania związku jak i  budowania relacji rodzicielskich w sytuacji separacji i rozwodu.

7. Szkolenie z mediacji pracowniczych wewnątrzorganizacyjnych i sądowych  - rekomendowane dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności rozwiązywania konfliktów pracowniczych powstałych pomiędzy współpracownikami jak i sądowych sporów pracowniczych. Przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników działów personalnych, prawnych, menadżerów zajmujących się na co dzień budowaniem relacji w zespołach i rozwiązywaniem konfliktów. 

8. Mediacje w sporach zbiorowych – rekomendowane dla osób, które ukończyły szkolenie z zakresu mediacji pracowniczych zainteresowanych tematyką alternatywnego rozwiązywania sporów pracowniczych, zgodnie z ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

9.  Szkolenia z mediacji w administracji – szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych mediacją w postępowaniu administracyjnym alternatywnym sposobem w stosunku do klasycznego i sformalizowanego postępowania administracyjnego wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonania ustaleń dotyczących załatwienia sprawy, przy udziale bezstronnego mediatora. Szkolenie rekomendowane dla osób, które ukończyły szkolenie z mediacji cywilnych - gospodarczych.

10. Facylitacje, moderacje, konsultacje społeczne – warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia z zakresu mediacji administracyjnych lub pracowniczych czy mediacji rówieśniczych, szkolnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego  i KSN. Uczestnicy szkolenia zdobywają narzędzia do pracy z grupą w konflikcie lub mającą różnorakie cele i interesy w celu wypracowania efektywnego, innowacyjnego rozwiązania. Mogą to być zarówno problemy wewnątrz organizacji, konsultacje społeczne przy inwestycjach (mediacje ekologiczne), konflikty oświatowe – pomiędzy środowiskiem szkolnym a np. samorządami, kuratorium itp. oraz inne. 

Po ukończenia szkoleń specjalistycznych najlepiej rozwijać się poprzez praktykę mediacji, czyli staż. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami stażu w Oddziałach Polskiego Centrum Mediacji.

Mając już praktyczne doświadczenie prowadzenia mediacji, kolejnym etapem może być zdobycie certyfikatu ZSK rekomendowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Polskie Centrum Mediacji jest Instytucją Certyfikującą z zakresu mediacji sądowych i przedsądowych cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Więcej informacji w zakładce Certyfikacja Mediatorów.

Zaproponowana powyżej ścieżka rozwoju jest rekomendacją Polskiego Centrum Mediacji, jednakże osoba chcąc zostać mediatorem może wybrać inną drogę swojego rozwoju, jako mediatora. Jednakże (jeśli nie ukończyła żadnego innego szkolenia z zakresu mediacji obejmującego, co najmniej 30 godzin) zawsze rozpoczyna swą drogę mediacyjną od szkolenia podstawowego (bazowego). Dotyczy to przede wszystkim tych osób, które chcą się specjalizować tylko w wąskiej dziedzinie mediacji.

.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right