Zasady mediacji

Poznaj 5 zasad, które składają się na skuteczne mediacje:

Zasady mediacji składają się na „Kodeks Etyki Mediatora”. Specjalista prowadzący mediacje musi kierować się ustalonymi normami, by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w mediacjach, by zbudować zaufanie i stać się w oczach stron wiarygodnym partnerem, który wesprze strony w zażegnaniu konfliktu.

Dobrowolność

Nikt nie może zostać zmuszony do udziału w mediacjach. Do mediacji przystępuje się dobrowolnie,  strony z własnej woli wyrażają zgodę w ich uczestnictwie, w dobrej wierze dążąc do rozwiązania konfliktu. W każdym momencie mogą też wycofać się z całego procesu, który ma prowadzić do ugody. W żadnym wypadku nie może być zastosowana jakakolwiek forma nacisku czy presji, na którąkolwiek ze stron. Wówczas cała idea mediacji mija się z celem i jest pozbawiona etycznych znamion.

Bezstronność

Obowiązkiem mediatora jest traktowanie stron równorzędnie. Nikt nie jest wygranym ani przegranym procesu mediacyjnego, każdy ma równe prawa, a końcowy efekt ma być akceptowalny dla wszystkich stron sporu.

Poufność

Wszelkie rozmowy, wymiany zdań, spostrzeżenia, zaprezentowana argumentacja, czyli cały przebieg postępowania mediacyjnego są objęte tajemnicą. Ta zasada dotyczy zarówno mediatora jak i strony postępowania mediacyjnego.

Neutralność

Istotą procesu mediacyjnego jest to, że żadnej ze stron, na żadnym etapie jego realizacji nie może być narzucona propozycja rozwiązania konfliktu. Wszystkie warunki ugody są wypracowane i uzgodnione wspólnie przez strony uczestniczące w mediacji.

Akceptowalność

Zarówno mediatorzy, jak i ich wsparcie wniesione w rozwiązanie konfliktu mają być zaakceptowane przez wszystkie strony mediacji. Strony mogą zmienić mediatorów, jeśli uznają, że mediatorzy nie przestrzegają zasad mediacji lub destruktywnie wpływają na jej przebieg. W początkowej fazie rozmów mogą być również wypracowane reguły mediacji,.

Jaki jest cel mediacji?

Mogłoby się wydawać, że celem mediacji jest ustalenie kto w trwającym konflikcie ma rację. Celem mediacji nie jest jednak faworyzowanie którejkolwiek ze stron. Są one traktowane bezstronnie i stawiane na równi. Celem nadrzędnym postępowania mediacyjnego jest wypracowanie rozwiązania, które będzie zadowalające dla każdej ze stron.

Poznaj najistotniejsze zalety mediacji

Coraz większa popularność mediacji wynika z tego, że są one skuteczne, zdecydowanie szybciej od procesów sądowych rozwiązują konflikty i generują niższe koszty. Jednak na tym nie kończy się lista zalet mediacji. Zobacz jakimi jeszcze wartościami charakteryzują się mediacje:

 • tworzą społeczną harmonię, a także budują pozytywne relacje międzyludzkie,
 • składają się na fundament porozumienia, przełamują bariery oraz redukują napięcia społeczne,
 • najczęściej prowadzą do zakończenia konfliktu na stałe,
 • prowadzą do wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu, które będzie odpowiadało potrzebom i oczekiwaniom każdej ze stron,
 • to strony decydują o ostatecznym wyniku rozwiązania sporu,
 • każda ze stron ma zapewnioną równorzędną pozycję,
 • podczas mediacji strony mają możliwość spojrzenia na konflikt z innej perspektywy, w ten sposób szerzej poznają problem, lepiej go zrozumieją i łatwiej znajdą porozumienie,
 • mediacje umożliwiają swobodną wymianę argumentacji, opowiedzenie o swoich krzywdach, poczuciu niesprawiedliwości,
 • skuteczność finalizowania porozumień mediacyjnych jest znacznie wyższa niż sądowych. Wynika to z tego, że strony same wypracowują ugodę i są odpowiedzialne za jej wykonanie,
 • dzięki mediacjom postępowanie sądowe trwa krócej,
 • znacznie redukowane są koszty, które generuje postępowanie sądowe,
 • mediacje wpisują się w zasadę konstytucyjną gwarantującą dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ale nie tylko do szybkich i niedrogich procesów sądowych, ale także do alternatywnych procedur pozasądowych, które prowadzą do rozwiązywania konfliktów.
Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right