Mediacje pracownicze

Mediacje Pracownicze

W pracy często spędzamy co najmniej tyle czasu co w domu. Pracujemy w zespole, mamy wiele obowiązków, jesteśmy obarczeni odpowiedzialnymi zadaniami, mamy wyznaczone terminy. Stresujące warunki, odpowiedzialność, praca w zespole mogą kreować napięte relacje nie tylko pomiędzy współpracownikami, ale również przełożonymi czy właścicielami firmy. Wspomniane napięcie może przerodzić się w konflikt wynikający z różnego spojrzenia na sprawy zawodowe. Pojawia się wzajemna niechęć i potrzeba mniej lub bardziej świadomego przeciwstawiania się przełożonym, ale także kolegom z zespołu.

Konflikt najczęściej udaje się rozwiązać w jego początkowej fazie, jeśli jednak nie uda się tego dokonać spór się nasila. W efekcie kuli śnieżnej konflikt konsekwentnie przybiera coraz większe rozmiary, komplikuje się i staje coraz trudniejszy do rozwiązania. Co więcej skonfliktowane strony mogą wikłać w spór innych pracowników. Sytuacja przybiera wyjątkowo trudne oblicze, często nikt nie chce ustąpić, mimo że konflikt staje się wyraźnie męczący dla wszystkich.

W tak patowych sytuacjach, dbający o interes firmy pracodawcy, coraz chętniej sięgają po pomoc doświadczonego mediatora. Bezstronny mediator wspiera strony i taktownie ukierunkuje spór w stronę jego rozwiązania. Mediacje pracownicze – wewnątrzorganizacyjne mają nie tylko zażegnać konflikt, ale również odbudować dobre i konstruktywne relacje, które staną się wartością firmy, poprawią jej wydajność i będą fundamentem przyjaznej atmosfery.

Mediacje pracownicze swoim zakresem obejmują również konflikty o innym charakterze. Mediator podejmie się także mediacji w przypadku mobbingu, a także bullyingu, czyli tyranizowania, które cechuje się potrzebą skrzywdzenia drugiej osoby.

Mediacje w Zakładzie Pracy

Mediatora możemy postrzegać jako pośrednika. Słowo „mediacja”, pochodzące z łaciny, oznacza właśnie „pośrednictwo”. Etyka mediatora nie pozwala mu stawać po którejkolwiek ze stron, ma on też zachować neutralność. Jako osoba wspierająca strony w wypracowaniu porozumienia buduje nieformalną atmosferę, w której skonfliktowane osoby będą miały swobodę do wypowiedzenia się, przedstawienia własnego punktu widzenia. W ten sposób uda się sukcesywnie oczyścić nieprzychylną atmosferę pomiędzy stronami, które same osiągną konsensus. Mediacje w zakładzie pracy nie opierają się nigdy na wskazywaniu wygranego czy przegranego. Każdy, w postępowaniu mediacyjnym, odnosi sukces. Tym bardziej, że mediator prowadzi ugodę w stronę trwałego rozwiązania, odbudowania pozytywnych relacji pomiędzy skonfliktowanymi. Coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym w zakładach pracy jest ustanowienie mediatorem jednego z pracowników. Zatrudniona osoba mająca największy autorytet, wysoką kulturę osobistą, szeroką wiedzę czy inne sprzyjające umiejętności może być przeszkolona przez Polskie Centrum Mediacji. Firma zyskuje w ten sposób mediatora, który jest zawsze na miejscu i umiejętnie dostrzeże spór jeszcze u jego podstaw, dzięki czemu będzie mogła go skutecznie zażegnać zanim się on rozwinie.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right