Kadra trenerska

Jerzy Książek

Mediator Polskiego Centrum Mediacji, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2006 roku, a także osoba godna zaufania z listy mediatorów w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga od 2002 roku w Warszawie. Mediator w Komisji Nadzoru Finansowego od 2012 roku.

Prowadzi mediacje od 1994 roku w sprawach sądowych i pozasądowych: rodzinne, cywilne, gospodarczych, pracownicze, spory zbiorowe. Jak również mediacje karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego , konfliktów rówieśniczych, szkolne i oświatowe, społeczne. Członek Rady Programowej przy Centrum Mediacji przy PKPP Lewiatan,  2010-2015 rzecznik prasowy Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2012 – 05/ 2013 – Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2012 – 2015 – członek zespołu ds. oceny systemu probacji i więziennictwa pod kierownictwem Ministra Sprawiedliwości , 05/2013 - 2015 – Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

Od 2000 roku jest trenerem Polskiego Centrum Mediacji (certyfikat nr 1). Volksochschule – Gottingen  1981, DBH – Koln – Mediator – doradca ds. rozwiązywania konfliktów 2001, DBH – Kohl – Trener – szkoleniowiec w zakresie Pojednania Ofiary ze Sprawcą i Postępowania Rozjemczego 2005.  Współautor i realizator projektów i programów szkoleniowych oraz skryptów z zakresu mediacji realizowanych m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Centrum Konsumentów, Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Izby Celne i Ministerstwo Finansów, PKO BP, BPH S.A., IPN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, KGHM S.A., Novartis Poland sp. z o.o., Sandoz Polska sp. z o.o., Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o., Agora S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Transportu Kolejowego,  Pracodawcy.pl, NSZZ Solidarność, The International Organization for Migration.

Współautor programów studiów podyplomowych z zakresu mediacji i wykładowca m.in.: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

 „Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)" Monografia "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" pod  redakcją dr Damiana Gila  (rec. prof.E.Skrętowicz) ukaże się z końcem marca 2012r. w wydawnictwie Wolters Kluwer , „Mediacja i konferencje sprawiedliwości naprawczej w Polsce z perspektywy doświadczeń praktyków” (współautorka z J. Książkiem) –Profilaktyka społeczna i resocjalizacji w nurtach inkluzji pod red. B. Jezierskiej, A. Rejznera, P. Szczepaniaka, A. Szecówki, Uniwersytet Warszawski, 2014, „Narodziny mediacji w Polsce” (współautorka z Jerzym Książkiem), Mediacje pod redakcja Lidii Mazowieckiej,  Wolters Kluwer Polska - ABC, 2010, “Mediacja w Polsce – najlepsze praktyki”, „Mediacje w sprawach  pracowniczych” współautorstwo z Magdaleną Grudziecką – Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM 2018, „Mediacje w sprawach rodzinnych i porozumienie rodzicielskie, jako narzędzie wspierające rozwodzących się rodziców” współautorstwo z Magdaleną Grudziecką – Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM 2018

Mgr wychowania fizycznego, trener narciarstwa II stopnia, AWF Warszawa (1970-1974), mgr resocjalizacji  Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa  (1988-1991), Podyplomowe Studium Psychokorekty i Psychoterapii Uzależnień,  Warszawa (1995-1996),  Podyplomowe Studium Zarządzania, Uniwersytet Warszawski  (1997-1998). Certyfikat trenera-szkoleniowca z zakresu mediacji PCM nr 1/2008, certyfikat superwizora mediacji PCM 1/2009 Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – tytuł pracy „Rola mediacji w sytuacji rozwodu na podstawie badań socjologicznych mediatorów warszawskich sądów okręgowych i rodzicielskich planów wychowawczych”.


Magdalena Grudziecka

Mediator Polskiego Centrum Mediacji, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2006 roku, a także osoba godna zaufania z listy mediatorów w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego i sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga od 2002 roku w Warszawie. Mediator w Komisji Nadzoru Finansowego od 2012 roku. Od 2009 roku superwizor mediacji w Polskim Centrum Mediacji (certyfikat nr 2)

Prowadzi mediacje od 2002 roku w sprawach sądowych i pozasądowych: rodzinne, cywilne, gospodarczych, pracownicze, spory zbiorowe. Jak również mediacje karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego , konfliktów rówieśniczych, szkolne i oświatowe, społeczne.

Od 2008 roku jest trenerem Polskiego Cnetrum Mediacji, ukończyła warszataty trenerskie również w  Centrum  Counsellingu Gestalt, Diploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie (2001-2005).

Współautorka i realizatorka projektów i programów szkoleniowych oraz skryptów z zakresu mediacji realizowanych m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Centrum Konsumentów, Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, Izby Celne i Ministerstwo Finansów, PKO BP, BPH S.A., IPN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, KGHM S.A., Novartis Poland sp. z o.o., Sandoz Polska sp. z o.o., Dentsu Aegis Network Polska Sp. z o.o., Agora S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Transportu Kolejowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pracodawcy.pl, NSZZ Solidarność, The International Organization for Migration.

Współautorka programów studiów podyplomowych z zakresu mediacji i wykładowca m.in.: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Wystąpienie na dorocznej konferencji European Union Agency for Fundamental Rights, Bruksela, Parlament Europejski 2012 moderator oraz prelegent 10 konferencji „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.” Realizowanych w 2016 roku  na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, konferencja Ugoda mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja – referat na temat Ugód w prawie pracy 2019, Festiwal Mediacji na Białorusi – maj 2019 Mińsk, seminarium Polsko – Rosyjskie – doświadczenia mediacyjne w Polsce i w Rosji - kwiecień 2019, „Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)" Monografia "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" pod  redakcją dr Damiana Gila (rec. prof.E.Skrętowicz) ukaże się z końcem marca 2012r. w wydawnictwie Wolters Kluwer , „Mediacja i konferencje sprawiedliwości naprawczej w Polsce z perspektywy doświadczeń praktyków” (współautorka z J. Książkiem) –Profilaktyka społeczna i resocjalizacji w nurtach inkluzji pod red. B. Jezierskiej, A. Rejznera, P. Szczepaniaka, A. Szecówki, Uniwersytet Warszawski, 2014, „Narodziny mediacji w Polsce” (współautorka z Jerzym Książkiem), Mediacje pod redakcja Lidii Mazowieckiej,  Wolters Kluwer Polska - ABC, 2010, “Mediacja w Polsce – najlepsze praktyki”, raport AGIS, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven, Belgium 2005,„Rozwiązywanie konfliktów szkolnych przy użyciu technik mediacyjnych” – mediacje rówieśnicze w szkole – strona internetowa CODN, 2007.

Mgr resocjalizacji, Wydział Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Socjologia (1987-1994). Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania - studia podyplomowe (1995-1996), Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – tytuł pracy „Etos zawodu mediatora”.


Iwona Jaśkiewicz - Wyrębska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zdjecie-Iwona.jpg

Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Posiada doświadczenie mediacyjne od 1996r. w tym prowadzenie szkoleń dla mediatorów i mediatorów sądowych, szkolenia dla sędziów, prokuratorów i kuratorów z zakresu mediacji szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu mediacji. Czynny zawodowo mediator wpisany na listę mediatorów Prezesów: Sądu Apelacyjnego, Okręgowego i Gospodarczego.

Prowadzi każdy typ mediacji w tym m.in. społeczne, administracyjne cywilne, gospodarcze, społeczne, pracownicze, rodzinne.

1997-2001 praca dydaktyczna na Uniwersytecie Warszawskim w zakładzie psychospołecznych badań nad rodziną pod kier. Prof. Marii Ziemskiej( prowadzenie zajęć z socjalizacji, rodziny współczesnej, psychologii rozwojowej) a następnie Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uczenia im Łazarskiego i Uczenia im B Jańskiego. Realizacja międzynarodowego programu mediacji(Polska Ukraina Rosja) we współpracy z Fundacją Batorego, realizacja projektu mediacyjnego we współpracy z MEN i Rzecznikiem Praw Dziecka. Prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji od 1999r.(rodzinnych, społecznych, administracyjnych, pracowniczych, gospodarczych, karnych, nieletnich, cywilnych). Praca w komisji certyfikacyjnej dającej rekomendacje mediatorom z zakresu mediacji rodzinnej. Opracowanie procedury i zasad certyfikacji w zakresie mediacji cywilnej i gospodarczej. W ramach wsparcia inicjatyw obywatelskich wspieranie porozumienia się zagrożonych partnerstw w projektach Egell. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji prowadzenie procesu mediacji i facylitacji pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnymi społecznościami. Prowadzi jako Patron staże w PCM. Posiada uprawnienia superwizora.

Wykształcenie: wyższe, socjolog w zakresie stosowanych nauk społecznych
Certyfikaty: Uniwersytetu Warszawskiego :spec problemów terapii i rozwiązywania konfliktów, problemów uzależnień; certyfikat niemiecki doradcy ds. rozwiązywania konfliktów (mediatora), niemiecki certyfikat trenerski, wystawiony przez DBH TOA Servicebüro w Köln. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania na akademii im. Leona Koźmińskiego. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie mediacji gospodarczej, Inne umiejętności: Studium interwencji kryzysowej i poradnictwa, studium przeciwdziałania przemocy, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, szkolenie z mediacji rodzinnej, zaawansowane szkolenia z mediacji rodzinnej u Jutty Lack Strecker (Niemcy ) i Lisy Parkinson (Wielka Brytania). Certyfikat PARPa w zakresie profilaktyki.


Jolanta Kaczorek

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie j1.kaczorek_1-820x1024.jpg

Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Posiada doświadczenie mediacyjne od 1996 r., w tym prowadzenie szkoleń dla mediatorów i mediatorów sądowych, szkolenia dla sędziów, prokuratorów i kuratorów z zakresu mediacji, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu mediacji. Czynny zawodowo mediator wpisany na listę mediatorów Prezesów: Sądu Apelacyjnego, Okręgowego i Gospodarczego. Prowadzi każdy typ mediacji w tym m.in. administracyjne, cywilne, gospodarcze, społeczne, pracownicze, rodzinne. Prowadzi jako Patron staże w PCM.

Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji od 1999r.(rodzinne, społeczne, administracyjne, pracownicze, gospodarcze, karne, z nieletnim, cywilne). Pracuje w komisji certyfikacyjnej dającej rekomendacje mediatorom z zakresu mediacji rodzinnej. Opracowała procedury i zasad certyfikacji w zakresie mediacji cywilnej i gospodarczej. Posiada uprawnienia superwizora.
W ramach wsparcia inicjatyw obywatelskich wspiera porozumienie się zagrożonych partnerstw w projektach Egell. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji prowadzi proces mediacji i facylitacji pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnymi społecznościami. Praca dydaktyczna w Uczeni im. Łazarskiego i Uczeni im. B Jańskiego oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Realizacja międzynarodowego programu mediacji (Polska Ukraina Rosja) we współpracy z Fundacją Batorego, realizacja projektu mediacyjnego we współpracy z MEN i Rzecznikiem Praw Dziecka.

Wykształcenie: wyższe, socjolog w zakresie stosowanych nauk społecznych.
Certyfikaty: Uniwersytetu Warszawskiego :spec problemów terapii i rozwiązywania konfliktów, problemów uzależnień; certyfikat niemiecki doradcy ds. rozwiązywania konfliktów (mediatora), niemiecki certyfikat trenerski, wystawiony przez DBH TOA Servicebüro w Köln. Ukończone studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie mediacji gospodarczej.


Ewa Wieczorek

Mediacjami zajmuje się od 1999 roku. Współzałożycielka Polskiego Centrum Mediacji, wcześniej współpracowała z Zespołem d/s Wprowadzania Mediacji w Polsce. Od 6 lat prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Żory prekursor mediacji na Śląsku. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji karnych, rodzinnych, nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wiele innych szkoleń. Około 800 przeprowadzonych mediacji.

Współrealizator programu mediacji po wyroku w ZK Jastrzębie Zdrój oraz programów mediacji rówieśniczych i szkolnych. Doradca d/s rozwiązywania konfliktów i trener/szkoleniowiec(Biura d/s Usług w zakresie Pojednania Ofiary i Sprawcy w Koloni). Prowadzi konferencje naprawcze i rodzinne.Szkoli asystentów rodzinnych dla potrzeb Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (autorski program szkolenia). Autorka projektów socjalnych i publikacji z dziedziny mediacji.

Absolwentka Socjologii Uniwersytetu Śląskiego -specjalność praca socjalna tytuł pracy ''Mediacja jako sprawiedliwość naprawcza'' oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach -specjalność pedagog sądowy mediator (praca ''Mediacje rówieśnicze i po wyroku''), a także Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku -Białej tytuł organizatora pomocy społecznej (praca ''Mediacje w Ośrodku Pomocy Społecznej i w szkole'').


Maria Adkonis

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Adkonis-zdjecie.jpg

Od 2004 roku członek i mediatorka Polskiego Centrum Mediacji, organizatorka i prezes oddziału PCM w Słupsku. Stały mediator na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji sądowych i pozasądowych: rodzinnych, w tym przygotowanie planów rodzicielskich, karnych, z nieletnimi sprawcami czynu karalnego, szkolnych i cywilnych.

Trener Polskiego Centrum Mediacji. 2005 r. – 2019 r.– autorka, koordynator i trener w 19 edycjach projektu „Mediacja przeciwdziała agresji wśród młodzieży” (wyszkolenie kilkudziesięciu grup mediatorów mediacji rówieśniczej i osiem grup opiekunów mediacji szkolnych). Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Mediacje Szkolne i Oświatowe” oraz w szkoleniach zleconych przez ZG.PCM. Od 2009r.- 2015 członek Komisji Etyki PCM. Od 2014r.

Ukończone studia magisterskie i studia podyplomowe na kierunku historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskany drugi stopień specjalizacji zawodowej i tytuł nauczyciela dyplomowanego. Edukator "Nowej Szkoły". Ukończone szkolenia prowadzone przez PCM z zakresu mediacji: karnych, z nieletnich sprawców czynów karalnych, specjalistyczne szkolenie dla mediatorów mediacji rodzinnych, kurs doskonalący umiejętności mediatorów mediacji rodzinnych, szkolenie w zakresie Konferencji Sprawiedliwości Naprawczej, szkolenie trenerów mediacji PCM. Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


Krzysztof Cholewa

Mediator Polskiego Centrum Mediacji wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Jest członkiem Filii Polskiego Centrum Mediacji w Lublinie (Oddział Żory).

Zajmuje się mediacjami od 2005 roku. W 2018 r. został powołany jako mediator w Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia mediacji pracowniczych. W kręgu jego największych zainteresowań są mediacje rodzinne, mediacje cywilne, mediacje pracownicze, mediacje administracyjne. Przeprowadził ponad 300 mediacji.

Ukończył szkolenie w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynów karalnych, mediacji rodzinnych oraz szkolenie z zakresu prowadzenia konferencji sprawiedliwości naprawczej.

Studiował Politologię (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Administrację (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).


Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie EKS-trener.jpg

Mediator Polskiego Centrum Mediacji od roku 2009, prawnik, terapeuta systemowy rodzin, terapeuta systemowy par. Mediator w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Wpisana również na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach dla nieletnich.

Z pasją propaguje idee mediacji jako sposób alternatywnego rozwiązywania sporów. Szczególnie bliska jest jej tematyka mediacji rodzinnych i szkolnych. Wierzy, że MEDIACJA CZYNI CUDA.

Trener Polskiego Centrum Mediacji (szkolenia bazowe, szkolenia z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego). Doktorantka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzi zajęcia ze studentami w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Realizuje zajęcia na Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracuje z Dolnośląską Izbą Gospodarczą we Wrocławiu. Członek Komisji Etyki Polskiego Centrum Mediacji. Prezes, współzałożyciel oddziału wrocławskiego. Mediator - praktyk.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła roczne podyplomowe studia Akademia Mediatora na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ponadto swoją wiedzę zdobywała w trakcie odbytych szkoleń specjalistycznych: specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych (55 godz), szkolnych (40 godz), cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi (60 godz), karnych (22 godz), administracyjnych (22) w Polskim Centrum Mediacji . Uczestniczyła w cyklu szkoleń Lider – NGO i w Szkole Trenerów Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel we Wrocławiu.


Bernard Książak

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie er-edited.jpg

Od 2003 roku mediator Polskiego Centrum Mediacji. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe: gospodarcze, rodzinne, pracownicze, karne, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, w konfliktach firm i społeczności lokalnych i wewnątrz organizacji. Działa na zlecenia instytucji państwowych i samorządowych, firm i osób prywatnych.

W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem roczną szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną przez ODiTK w Gdańsku. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty z mediacji, negocjacji, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, komunikacji, sprzedaży i pracy z klientem. Jego szkolenia oparte są na nauce przez doświadczenie i realizację założonych celów. Jest Patronem w programie stażowym dla nowych mediatorów w warszawskim Oddziale im. dr Janiny Waluk. Prowadził zajęcia z mediacji i negocjacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – resocjalizacja) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie (obecnie im. Janusza Korczaka).


Małgorzata Mąkosa

Mediator Polskieo Centrum Mediacji od 2005 r. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Radomiu.

Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, cywilnych, gospodarczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji, wykładowca WSB w Radomiu, założyciel i prezes PCM Oddział w Radomiu, prowadzi staże mediacyjne.

1978 -1988 Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu Wydział Pomocy Społecznej, 1990 do nadal – pełnomocnik B.O.I.B.,, Zespół” ds. kontaktów z instytucjami i organami administracji i finansów; od 2017 r. działalność gospodarcza.

W roku 2013 ukończyła 120 godzinne szkolenie trenerskie zorganizowane i przeprowadzone przez trenerów z Grupy Trenerskiej działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie. Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu -studia podyplomowe –Zarządzanie w Administracji Publicznej -2006, Katolicki Uniwersytet Lubelski- Wydział Prawa, Prawa Kanoniczne i Administracji -2005, szkolenia z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, karnych z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolenia z zakresu współpracy mediatora z sądem i konstruowania porozumień mediacyjnych; szkolenie z zakresu konstruowania i szczegółów zapisów w ugodzie mediacyjnej w sprawach rodzinnych i cywilnych; szkolenie z nowelizacji k.p.c.


Agnieszka Iwaniuk

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zdjecie-Agnieszka-Iwaniuk-edited.jpg

Mediator Polskiego Centrum Mediacji O/Trójmiasto, Stowarzyszenia Mediacji Rodzinnych w Warszawie, stały mediator na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 2013 roku trener Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

Prowadzone mediacje: karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze i prawo pracy. Adwokat, specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych, odszkodowawczych i dot. naruszenia dóbr osobistych.

Prowadzone szkolenia z zakresu mediacji i prawa w mediacji: Polskie Centrum Mediacji, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Ukończone szkolenia: "Mediacja w sprawach karnych" - Naczelna Rada Adwokacka'2015, "Dziecko w mediacji" - Mediatorzy.pl'2013 "Metoda dramy w rozwiązywaniu konfliktów" - Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie STOP-KLATKA', "szkolenie z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych", Ministerstwo Sprawiedliwości'2011, "Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy" - Mediacje NVC Anna Mils'2010, "Mediacja a przepracowanie rozstania" - Klinika Konfliktu, Elke Fernholz i Michael Preussler – BAFM Berlin'2009, "Szkolenie z mediacji rodzinnej" - Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych'2008, "Szkolenie z mediacji gospodarczej i transformatywnej" - Centrum Mediacji Partners Polska'2008, "Szkolenie podstawowe dla mediatorów z mediacji cywilnej, rodzinnej i nieletnich" - Polskie Centrum Mediacji'2005.


Wojciech Kudarewko

Jest doświadczonym mediatorem oraz aktywnym trenerem w obszarze prawnych aspektów mediacji cywilnej oraz karnej.

Jako trener w latach 2003-2008 zdobywał doświadczenie prowadząc szkolenia dla pracowników obsługi klientów oraz szkolenia z coachingu dla średniej kadry kierowniczej w spółkach prawa handlowego. Począwszy od roku 2012 prowadzi szkolenia w obszarze uregulowań prawnych mediacji karnej oraz cywilnej dla kandydatów na mediatorów uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie. W latach 2012-2013 prowadził wykłady w obszarze „uregulowań prawnych mediacji karnej oraz cywilnej” dla studentów studiów podyplomowych organizowanych przez: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie oraz w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie. Certyfikaty/uprawnienia trenerskie: Certyfikat trenera II stopnia potwierdzający ukończone 120 godzinne szkolenie dla trenerów, wydany w 2003 przez przedsiebiorstwo Specialist & Friends Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. W roku 2013 ukończył 120 godzinne szkolenie trenerskie zorganizowane i przeprowadzone przez trenerów z Grupy Trenerskiej działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.

Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.


Kompetencje trenerów Polskiego Centrum Mediacji

W Polskim Centrum Mediacji szkolenia realizowane są przez perfekcyjnie wykwalifikowaną kadrę szkoleniowo – trenerską. Szkoleniowcy mogą pochwalić się zbieranym przez lata, dużym doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu mediacji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/10/2008 z dnia 20 października 2008 roku:

Warunkiem przyjęcia kandydatów do grupy szkoleniowo - trenerskiej PCM jest:

 • członkostwo w PCM,
 • przeprowadzenie co najmniej 200 mediacji* (konieczny opis 2 studium przypadku),
 • ukończenie wszystkich szkoleń z zakresu mediacji prowadzonych przez PCM,
 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 • ukończone szkolenia przygotowującego do pracy z grupą (minimum 100 godz.),
 • praca na rzecz PCM, a w szczególności udział w programach i inicjowanie programów / projektów realizowanych w PCM,
 • rekomendacja grupy trenerskiej.

*mediacja w trakcie której odbyła się, co najmniej jedna sesja/posiedzenie wspólne lub 2 sesje/posiedzenia pośrednie.

Warunkiem otrzymania tytułu trenera – szkoleniowca PCM jest:

 • przeprowadzenie co najmniej 300 mediacji,
 • co najmniej roczna praca w grupie szkoleniowo - trenerskiej PCM,
 • przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń dla mediatorów (47 godzin) jako ko-trener i 2 jako trener prowadzący (w tym 1 pod superwizją),
 • przygotowanie i przeprowadzenie (pod superwizją), co najmniej 16-godzinnego autorskiego warsztatu dla mediatorów, kandydatów na mediatorów, klientów zewnętrznych,
 • otrzymanie certyfikatu trenera - szkoleniowca PCM poprzedzonego wnioskiem grupy trenerskiej do ZG PCM.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right