Mediator Anna Srebro

tel: 605 199 998
e-mail: annasrebro.mediator@gmail.com

Nr legitymacji PCM: 770

Oddział mediatora:

Miejsca prowadzenia mediacji

 • Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122
 • Warszawa, ul. Nowy Świat 41 lok. 20
 • Warszawa, ul. Schroegera 90
 • Otwock, ul. Powstańców Warszawy 3, przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Rodzaje prowadzonych mediacji:

 • cywilne
 • gospodarcze
 • pracownicze
 • rodzinne
 • karne
 • z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • administracyjne

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rodzinnych
 • nr dyplomu: NR 1517/MR/Łazarski/2016/2017
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: studia podyplomowe Mediacje Rodzinne i Karne Uczelnia Łazarskiego, Studia nad rodziną UKSW, szkolenie "Konstruowanie i szczegóły zapisów w ugodzie mediacyjnej w sprawach rodzinnych i cywilnych" organizowane przez Polskie Centrum Mediacji

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach karnych
 • nr dyplomu: NR 2647/MKiN/Łazarski/2016/2017
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: udział w warsztatach i szkoleniach wewnętrznych z mediacji karnych organizowanych w Polskim Centrum Mediacji Warszawa 2019

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego
 • nr dyplomu: NR 2647/MKiN/Łazarski/2016/2017
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: udział w warsztatach i szkoleniach wewnętrznych z mediacji karnych organizowanych w Polskim Centrum Mediacji Warszawa 2019

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • nr dyplomu: NR 1410/ MCG/Warszawa/2017
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: szkolenie dla mediatorów „Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców” – Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan, Warszawa 2018; szkolenie „Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a mediacje” NR 15/D/Warszawa/2020 organizowane przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Warszawie

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach pracowniczych
 • nr dyplomu: 4/PRA-WAR/11-19
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: szkolenie specjalistyczne „Mediacje w sprawach pracowniczych” Centrum Szkoleń Prawnych, Warszawa 2019

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach administracyjnych
 • nr dyplomu: MA/2019
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: szkolenie „Mediacja w postepowaniu administracyjnym” Centrum Mediacji Partners Polska, Warszawa 2019

Wykształcenie

Wyższe, magister prawa Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji. Studia podyplomowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Studiów Nad Rodziną.
Studia podyplomowe Uczelnia Łazarskiego - Mediacje Rodzinne i Karne.
Szkolenie specjalistyczne z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych Polskie Centrum Mediacji, szkolenie specjalistyczne „Mediacje w sprawach pracowniczych” Centrum Szkoleń Prawnych, szkolenie „Mediacja w postępowaniu administracyjnym” Centrum Mediacji Partners Polska.

Warsztaty szkoleniowe:
- superwizja „Pięć reguł procedury mediacji” Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2019,
- superwizja z mediacji cywilnych i gospodarczych Warszawa 2020,
- warsztaty „Budowanie zespołu – czyli efektywna współpraca między mediatorami” Polskie Centrum Mediacji Warszawa 2019,
- warsztaty „Komunikacja i Autoprezentacja” Polskie Centrum Mediacji Warszawa 2019.

Informacje

Mediacjami zajmuje się od 2016 roku. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych oraz karnych. 

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. Wpisana na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Bierze udział w propagowaniu idei mediacji i alternatywnych form rozwiązywania sporów w mediach. Nieustannie rozwija i poszerza zakres swoich kompetencji mediacyjnych uczestnicząc w szkoleniach, superwizjach i warsztatach.

Od wielu lat zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój rodziny, edukację zróżnicowaną oraz działalność kulturalno-społeczną. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny  Sternik, założyciel Stowarzyszenia Edukacja i Media SEiM (w  latach 2002-2007 Prezes Zarządu), uczestniczy w pracach Fundacji Orszak Trzech Króli.

Coach i facylitator w zakresie rozwoju osobistego i poradnictwa rodzinnego.

Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-finansowego, pełni funkcję prokurenta w firmie działającej w obszarze nowych technologii.

Prywatnie szczęśliwa żona i matka czterech synów.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right