Mediator Janusz Marciniak

tel: 784 219 802
e-mail: marciniak.janusz@wp.pl

Nr legitymacji PCM: 582/14

Oddział mediatora:

Miejsca prowadzenia mediacji

 • Warszawa, ul. Schroegera 90
 • Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego 47, przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
 • Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3a, Sąd Rejonowy w Wołominie

Rodzaje prowadzonych mediacji:

 • cywilne
 • gospodarcze
 • pracownicze
 • karne
 • administracyjne

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • nr dyplomu: PCM 879/MCG/02/2014
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: Podyplomowe roczne studia mediacji, facylitacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania Sporów (ADR Methods) Uniw. Warszawski Wydz. Prawa i Administracji lata 2012-2013; Podyplomowe roczne studia dla mediatorów w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej Uniwersytet Łódzki, Wydz. Prawa i Administracji lata 2019-2020; Kursy i konferencje w zakresie Mediacji, Facylitacji, Sądów Polubownych i Arbitrażu prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji, Uniwersytet Warszawski Wydz. Prawa i Administracji, organizacje zawodowe inżynierów – SIDIR, MOIIB, NOT.

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach pracowniczych
 • nr dyplomu: PCM 731/MP/2014
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: Podyplomowe roczne studia mediacji, facylitacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania Sporów (ADR Methods) Uniw. Warszawski Wydz. Prawa i Administracji lata 2012-2013; Podyplomowe roczne studia dla mediatorów w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej Uniwersytet Łódzki, Wydz. Prawa i Administracji lata 2019-2020; Kursy i konferencje w zakresie Mediacji, Facylitacji, Sądów Polubownych i Arbitrażu prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji, Uniwersytet Warszawski Wydz. Prawa i Administracji.

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach karnych
 • nr dyplomu: PCM 2143/MK/2013
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: Podyplomowe roczne studia mediacji, facylitacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania Sporów (ADR Methods) Uniw. Warszawski Wydz. Prawa i Administracji lata 2012-2013; Kursy i konferencje w zakresie Mediacji, Sprawiedliwości Naprawczej prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach administracyjnych
 • nr dyplomu: PCM 87/MA/Warszawa/2021
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji:

Wykształcenie

Wykształcenie: wyższe techniczne Politechnika Warszawska Wydział inżynierii Lądowej–mgr inż. Budownictwa lądowego, Studia podyplomowe techniczne (Politechnika Warszawska, Wydział inżynierii Lądowej), Studia podyplomowe ekonomiczne( Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii), Studia podyplomowe prawnicze i mediacji (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji).
Uprawnienia Ministra Budownictwa i Rozwoju w zakresie Wyceny Nieruchomości, a także Maszyn i Urządzeń trwale związanych z gruntem.
Uprawnienia Ministra Budownictwa i Rozwoju w zakresie konstrukcyjno-budowlanych i drogowych uprawnień do nadzoru i kierowania robotami bez ograniczeń.

Informacje

Mediacjami zajmuje się od 2014 roku, a innymi metodami alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR Methods) od 1991 roku. Specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, karne, postępowanie mediacyjne w administracji. Od 2019r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału PCM im. Dr Janiny Waluk w Warszawie. Stały mediator z list Sądów Okręgowych dla Warszawy i dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

Negocjacje, facylitacje, rokowania i udział w postępowaniach arbitrażowych prowadzi od 1991 roku, przez kilkanaście lat w krajach arabskich w związku z realizacją projektów budowlanych, budowy autostrad i związanych z tym sporów i roszczeń w sprawach cywilnych i kontraktowych z udziałem podmiotów międzynarodowych z Japonii, Niemiec, Chin, Brazylii, Bułgarii, Filipin na stanowisku Inżyniera ds. rozliczeń, technicznych, Dyrektora Oddziału.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie negocjacyjne na realizowanych kontraktach Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozwoju w Polsce, realizowanych w oparciu o procedury FIDIC,  członek  Rad Nadzorczych i Prokurent w  firmach  budowlanych i mostowych, administrator kontraktów drogowych.

Rozjemca SIDIR kontraktów realizowanych o procedury FIDIC. Inżynier konsultant. Rzeczoznawca z listy Rzeczoznawców Majątkowych Banku Hipotecznego w Warszawie.

Znajomość problematyki zarządzania, obrotu i wyceny nieruchomości. Znajomość prawa budowlanego, prawa bankowego i ubezpieczeń,  kodeksów handlowych i prawa pracy, ustaw o gospodarowaniu nieruchomościami, zagospodarowaniu przestrzennymi i ochronie środowiska.

Języki obce; angielski biegle, rosyjski, niemiecki, francuski –komunikatywnie.

Prywatnie; hobby zdrowe żywienie, tai-chi, pływanie, wycieczki w plener

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right