Mediator Jerzy Książek

tel: 507 009 360
e-mail: jerzy.ksiazek@mediator.org.pl

Nr legitymacji PCM:

Oddział mediatora:

Miejsca prowadzenia mediacji

 • Warszawa, ul. Jagiellońska 58 lok. 122
 • Warszawa, ul. Nowy Świat 41 lok. 20
 • Warszawa, ul. Schroegera 90

Rodzaje prowadzonych mediacji:

 • cywilne
 • gospodarcze
 • pracownicze
 • rodzinne
 • karne
 • z nieletnim sprawcą czynu karalnego
 • szkolne - rówieśnicze

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • nr dyplomu: 2/MC/04/2007
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: seminarium „Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych” – Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej 16.05.2017, „Mediacje gospodarcze dla mediatorów” CAM Konfederacja Lewiatan 26-27.02.2017; „ Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” Ministerstwo Sprawiedliwości 8-10 luty 2016; „Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 16-16.11.2011, „Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z obszaru zrównoważonego rozwoju – Eko-mediator, CE2 Centrum Edukacji 10.02.2011,

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach pracowniczych
 • nr dyplomu: 2/MC/04/2007
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: seminarium „Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych” – Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej 16.05.2017, „Mediacje gospodarcze dla mediatorów” CAM Konfederacja Lewiatan 26-27.02.2017; „ Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” Ministerstwo Sprawiedliwości 8-10 luty 2016; „Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 16-16.11.2011, „Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z obszaru zrównoważonego rozwoju – Eko-mediator, CE2 Centrum Edukacji 10.02.2011,

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach karnych
 • nr dyplomu: 28/98 listopad 1998 Zespół ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” 5-7 października 2015” Ministerstwo Sprawiedliwości 40/2015; Certyfikat kształcenia II stopnia w zawodzie mediatora z tytułem doradcy ds. rozwiązywania konfliktów (DBH-TOA Seviceburo 2000-20001 Koln nr certyfikatu 16, „Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego” 7-8 grudnia 2009, Poszanowanie Godności Ofiar Przestępstw 22.02.2002 Ogólnopolskie Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw, mediacja między ofiarą i sprawcą Centrum Negocjacji 1998 r.

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego
 • nr dyplomu: 28/98 listopad 1998 Zespół ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: „Powrót do domu – zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu karalnego” PCM 2006

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rówieśniczych, szkolnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego
 • nr dyplomu: 15-18 października 2001
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki” 18-19.2017

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach rodzinnych
 • nr dyplomu: 12-14 listopada 2004 (Specyfika kierowania procesem mediacji rozwodowych), 4-6 marca 2005 (Mediacje rodzinne w sprawach dzieci); 20-21 maja 2005 (Techniki pracy mediatora rodzinnego w sytuacji eskalacji konfliktu)
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji: Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a mediacje PCM 11.01.2020 „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci” 26-27 październik 2017, Szkolenie dla zaawansowanych mediatorów prowadzone przez Lisę Parkinson (Anglia) 2006r., szkolenia zaawansowane dla mediatorów prowadzone przez Jutta Lack Strecker (Niemcy) 2007r., „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie okołorozwodowym” 07.05.2007 KOPD, szkolenie prawne dla mediatorów w zakresie mediacji cywilnej –Kancelaria Senatu 10.06.2006, „Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mediatorów” 26-27 luty i 4-5 marzec 2000, Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Wykształcenie

Wyższe, mgr wychowania fizycznego, trener narciarstwa II stopnia, AWF Warszawa (1970-1974), mgr resocjalizacji Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa (1988-1991), Podyplomowe Studium Psychokorekty i Psychoterapii Uzależnień, Warszawa (1995-1996), Podyplomowe Studium Zarządzania, Uniwersytet Warszawski (1997-1998). Certyfikat trenera-szkoleniowca z zakresu mediacji PCM nr 1/2008, certyfikat superwizora mediacji PCM 1/2009.

Informacje

Jest mediatorem Polskiego Centrum Mediacji, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie oraz mediatorem w Komisji Nadzoru Finansowego. Mediacjami zajął się w 1994 roku w pilotażowym programie mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Od tego czasu nieustannie mediuje.

Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right