Mediator Maciej Zydlewicz

tel: 699-911-657
e-mail: mzydlewicz@poczta.onet.pl

Nr legitymacji PCM:

Oddział mediatora:

Rodzaje prowadzonych mediacji:

 • cywilne
 • gospodarcze
 • pracownicze
 • rodzinne
 • karne

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach karnych
 • nr dyplomu: PCM nr 15/98
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji:

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • nr dyplomu: PCM 15/MC/04/2007
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji:

Wykształcenie mediacyjne

 • nazwa specjalizacji: Mediator w sprawach pracowniczych
 • nr dyplomu: PCM 15/MC/04/2007
 • inne wykształcenie z tej specjalizacji:

Wykształcenie

Studia Podyplomowe o specjalności resocjalizacji Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje

Szkolenia:

 • Ukończenie warsztatów "Mediacje między ofiarą i sprawcą" , Centrum Negocjacji w Warszawie, 30.09.1998;
 • Ukończenie szkolenia podstawowego mediatorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, 01.04.2000;
 • Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia zawodowego II stopnia dla mediatorów i uzyskanie uprawnień doradcy ds. rozwiązywania konfliktów/mediatora w zakresie pojednania ofiary i sprawcy, DBH -Bildungswerk in Zusammenarbeit mit dem Serviceburo fur Tater-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung w Kolonii, 06.2001;
 • Ukończenie szkolenia prawnego w zakresie mediacji cywilnej w Kancelarii Senatu RP, 10.06.2006;
 • Ukończenie szkolenia z mediacji cywilnej, Polskie Centrum Mediacji, 15.04.2007;
 • Uzyskanie certyfikatu MEN - Ministerstwa Edukacji Narodowej i UNFPA - The United Nations Population Fund o ukończeniu cyklu szkoleń w zakresie Promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji, 20.06.1997;
 • Ukończenie kursu Kwalifikacyjnego DODN w Legnicy w zakresie Wychowanie do życia w rodzinie.

Rekomedacje:

 • Rekomendowany na patrona mediatorów - stażystów Polskiego Centrum Mediacji, 15.06.2009.
 • Członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, 14.11.1998;

Konferencje:

 • Udział w konferencji naukowej - "Zapobieganie agresji na terenie szkoły", WSM w Legnicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, TPN w Legnicy, 16.03.2005;
 • Udział w międzynarodowej konferencji "Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego", Ministerstwo Sprawiedliwości i Europejski Fundusz Społeczny UE, 7-8.12.2009.

Publikacje:

 • Moje doświadczenia - Mediator 12.4.1999;
 • Mediacja w świadomości językowej Polaków - Mediator 20.01.2002;
 • O potrzebie mediacji - W; Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 5, maj 2003, Rok XLIII (420), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa;
 • Propedeutyka zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w szkole - Wyd. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy, rok 2005;
 • Subkultury - Wyd. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy, rok 2005;
 • Mediacja - restytucja - agresja - W: Zapobieganie agresji na terenie szkoły. Materiały konferencji naukowej dla nauczycieli. TPN w L-cy, WSM w L-cy, ODN w L-nie, Legnica 2005;
 • Kodeks etyki mediatora - Praca zbiorowa doradców ds. rozwiązywania konfliktów. Wyd. PCM, Warszawa 2006.

Wpisy do wykazów i na listy mediatorów:

 • Wpisany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, 26.11.1998;
 • Wpisany przez Prezesa SO w Legnicy do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich, 07.06.2002;
 • Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy do prowadzenia spraw: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, 09.01.2006, 20.02.2018.
Mamy oddziały
w całej Polsce.
Znajdź oddział najbliżej Ciebie.
Znajdź oddział
Chcesz zostać
mediatorem?
Kształć się u najlepszych!
Zostań mediatorem
Copyright © 2020 Polskie Centrum Mediacji
projekt i wykonanie:
Agencja Marketingowa - iWizerunek.plStrony Internetowe Wordpress - 84.pl
crossmenuchevron-right